um1

Jak se žije „věcem“ bývalých studentů designu na UMPRUM?

Až do konce října je možné navštívit v budově pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové výstavu zvanou Jiří Pelcl a absolventi. Podívejte se, jaké designové kousky přivedli k životu bývalí studenti. A jak se jejich výrobkům „žije“.

Výstava si neklade za cíl být přehlídkou nejlepších produktů. Nechce ani měřit úspěch, jehož ve své dosavadní praxi dosáhli. Výstava je sondou do samostatné práce mladých designérů, seznámení se s jejich tvorbou, názory a problémy s kterými se setkávají po opuštění školy.

um5

um4

„Absolventy vnímám jako atlety seřazené na startovní čáře. Někteří vyrazí okamžitě. Jiní jakoby nevědomky zaspali anebo vědomě přeslechli výstřel startéra, protože přemýšlí o důležitých věcech, které se pomalu vynořují z oparu dálky. Když vidím umělecké dílo (nezáleží na tom, jestli je to dům, objekt nebo design výrobku), které mě zaujme svojí originalitou a silou, přemýšlím, zda bych to sám také dokázal udělat. Když posléze zjistím, že autorem díla je můj bývalý student – cítím se šťastný,“ říká sám Jiří Pelcl, který na škole působil v Ateliéru nábytku a interiéru.

Hlavní myšlenku dialogu v sobě nese a maximálně podporuje instalace a vizuál výstavy, která objekty nepředstavuje klasickou formou, ale akcentuje jejich vzájemný kontakt a působení. Tradiční princip vystavování exponátů se v architektonickém pojetí Gold Medal Studia stává předmětem hry. Důstojnost a vážnost střídá nadsázka, tvrdost a stálost jsou nahrazeny měkkostí a proměnlivostí. Výstavní sokly jsou mobilní, popírají nehybnost a podporují dialog předmětů a jejich autorů.

Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Výstava Jan Pelcl a absolventi potrvá do 31. 10. 2016

um3

um2

Foto: vše Peter Fabo